Zoals wij werkenInleiding.
Onder het veilige en vertrouwde dak van Kind Centrum De Bundel in de wijk Osseveld opende kinderdagverblijf Bloom in 2013 haar deuren. Wij zijn een kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Er is één verticale groep, waar wij opvang bieden voor 12 kinderen. Deze kleinschaligheid van het Kind Centrum de Bundel met onderwijs en buitenschoolse opvang zorgt voor een eigen identiteit en sfeer. De werkwijze en benadering van de kinderen is op elkaar afgestemd.

Net als in een gezin leren kinderen van jongs af aan met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen. Dat werkt heel goed. Bij Bloom kunnen kinderen terecht voor halve dagopvang en voor hele dagopvang. De gezellige en huiselijke sfeer geeft ouders en kinderen een echt thuisgevoel.

Bloom staat voor: ontplooiing, ontwikkeling, opfleuren en tot bloei komen.
De toekomst is in onze handen. Werkend vanuit het hart met passie, warmte en aandacht, betrokkenheid en gastvrijheid, zorgen wij voor een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving. Kinderen voelen zich bij ons thuis.

De kinderen van kinderdagverblijf Bloom worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers die werken met enthousiasme en energie. Wij stimuleren creativiteit, nieuwsgierigheid, spontaniteit, en plezier bij de kinderen en bij elkaar in een vrolijke en uitdagende omgeving. De medewerkers zijn opgeleid en weten wat nodig is om een kind te ondersteunen en te prikkelen in zijn/haar ontwikkeling.
Een belangrijk doel voor de pedagogisch medewerker is om er voor te zorgen dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt op het kinderdagverblijf.
De pedagogisch medewerkers werken grotendeels volgens een vast dagritme. Hiervan wordt in goed overleg afgeweken. De vaste eet, drink en slaapmomenten blijven uiteraard wel hetzelfde. Er wordt gebruik gemaakt van dagritme kaarten, waarop kinderen kunnen zien wat er komen gaat. We zullen ons steeds blijven richten op de groei en ontwikkeling van de kinderen en elkaar.

De houdster van het kinderdagverblijf,  Annemieke Meijer heeft de dagelijkse leiding binnen kinderdagverblijf Bloom. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerkers en ouders. De leidinggevende biedt aan pedagogisch medewerkers o.a. werkbegeleiding en ondersteuning bij knelpunten, bijvoorbeeld door individuele groeps-, team,- kind besprekingen. Daarnaast draagt zij zorg voor deskundigheidsbevordering, bijscholing en inroepen van deskundigen indien nodig. Ook onderhoudt zij contacten met ouders en de oudercommissie.Voor een uitgebreidere versie van ons werkplan kunt u dit PDF bestand downloaden.