Over Bloom

 

Deze kleinschaligheid van het Kind Centrum de Bundel met onderwijs en buitenschoolse opvang zorgt voor een eigen identiteit en sfeer. De werkwijze en benadering van kinderdagverblijf en BSO Bloom en die van school is op elkaar afgestemd. Wij werken hand in hand samen met de school. Ondanks het feit dat we losse organisaties zijn, vindt er structureel overleg plaats tussen het bestuur, het management en de medewerkers. Omdat we klein zijn kennen we alle ouders en is de communicatie tussen de ouders, kinderen en de leidinggevende heel open. We hebben een heel fijn en betrokken team met vast medewerkers en invallers. Dit zorgt voor rust en continu├»teit op de groep. Dit is belangrijk voor kinderen, maar zeker ook voor ouders die hun meest kostbare bezit bij ons achterlaten.  

Hoe werken wij


De kinderen van kinderdagverblijf Bloom worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers die werken met enthousiasme en energie. Wij stimuleren creativiteit, nieuwsgierigheid, spontaniteit, en plezier bij de kinderen en bij elkaar in een vrolijke en uitdagende omgeving. De medewerkers zijn opgeleid en weten wat nodig is om een kind te ondersteunen en te prikkelen in zijn/haar ontwikkeling. Een belangrijk doel voor de pedagogisch medewerker is om er voor te zorgen dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt op het kinderdagverblijf.Ons personeel

 

Annemieke Meijer

Eigenaar

 

 

 

Rianne

Willems

Pedagogisch medewerker

 

 

Linda van Rantwijk

Pedagogisch medewerker

 

 

Elsken van 

de Esschert

Pedagogisch medewerker

 

 

Joany

Wijngaards

Pedagogisch medewerker